444 7 647 ALO KAYIT

DUYURULAR & HABERLER

İhtiyaç Akademi Genel Duyurular

Tüm Duyurular

KPSS Tercih Dönemi Yazı Dizisi 3.Bölüm

KPSS Tercihlerinde

Ehliyet ve Yabancı Dil Belgeleri ile Sertifikalar Hakkında Neleri Bilmeliyim?

EHLİYET İLE İLGİLİ  HÜKÜMLER

Başvuru şartlarında yer verilen yeni sürücü belgesi sınıfları ile bu belgeleri karşılayan yeni sürücü belgesi sınıfları aşağıda yer almaktadır:

İSTENİLEN YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ

YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE TERCİHTE BULUNABİLECEKLER

A sınıfı sürücü belgesi

A sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar

B sınıfı sürücü belgesi

B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar

C sınıfı sürücü belgesi

C, CE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar

D1 sınıfı sürücü belgesi

D1, D1E, D, DE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar

D sınıfı sürücü belgesi

D, DE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar

G sınıfı sürücü belgesi

G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar

 

Başvuru şartlarında yer verilen yeni sürücü belgesi sınıfları ile bu belgeleri karşılayan eski sürücü belgesi sınıfları aşağıda yer almaktadır:

İSTENİLEN YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ / ESKİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE TERCİHTE BULUNABİLECEKLER

A sınıfı sürücü belgesi / A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar

B sınıfı sürücü belgesi / B, C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar

C sınıfı sürücü belgesi / C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar

D1 sınıfı sürücü belgesi / B, C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar

D sınıfı sürücü belgesi / E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar

G sınıfı sürücü belgesi / G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar

 

YABANCI DİL İLGİLİ  HÜKÜMLER

Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen

yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de

söz konusu kadroları tercih edebilirler.

 

3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü gereği; ÖSYM Başkanlığı tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucu “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenmiştir.

 

Ayrıca, ÖSYM Başkanlığının 11 Ekim 2013 tarihli duyurusunda ilan edilen ilkeler gereğince;

  • Başvuruları güncelleme tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılan sınavlar için, güncelleme tarihinden önce yürürlükte olan eşdeğerlik tablosu geçerlidir. Bu süre eşdeğerliliği kaldırılmış sınavlar için de kabul edilecektir. Diğer durumlarda eşdeğerlik tablosu güncelleme tarihi itibari ile uygulanacaktır.
  • Son güncelleme tarihinden önce sonuç belgelerinin alınmış olduğu sınavlar için sonuç belgesinde sınavın yapıldığı tarihin yazılı olması ve 6114 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra alınmış olması durumunda, sınavın yapıldığı tarih itibari ile geçerli eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.
  • ÖSYM Başkanlığınca ilk eşdeğerlik tablosunun yayımlandığı 13/01/2012 tarihine kadar alınmış sonuç belgelerinde sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.
  • Diğer durumlarda ilgili başvurular güncel eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilecektir.

Bu doğrultuda eşdeğerlik tespiti gerektiren sınavlar için uygulama, yukarıda belirtildiği şekilde olacak ve ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerlik belgesi yerine geçecek bir belge verilmeyecek, ilgili kurumlar eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul ve işlemlerini yapacaklardır.

 

Denklik tablosu aşağıdadır.

 

 

Başvuru şartları arasında dil şartı olarak sadece “İNGİLİZCE BİLMEK” gibi bir yabancı dil bilme şartının yer alması halinde, bu kadro/pozisyonları;

-Yukarıda belirtilenler,

-Ortaöğretimde/ortaokulda yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar,

-Yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eğitim veren Ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler,

-Yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar,

-Yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,

-Yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yaptığını belgelendirenler, tercih edebileceklerdir.

 

SERTİFİKALAR HAKKINDA NELERİ BİLMELİYİM?

1-Kadroların karşısında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi (1 Temmuz 2016) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

2-Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir.

Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

3-Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, hızlı klavye kullanımı(F Klavye) dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.'den Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikasına” sahip olarak değerlendirilecektir.

4-Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim

Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması

gerekmektedir.

5- Bazı mühendislik kadrolarında iş güvenliği belgesi şartı isteniyordu. Bir değişiklik oldu mu?

Geçen hafta açıklanan kadrolarda özellikle biyolog ve mühendis kadrolarında B ve C sınıfı İş Güvenliği uzmanı belgesi aranıyordu. Bu şartın aranacağı daha önce açıklanmadığı için neredeyse hiçbir aday bu belgeleri almamıştı. Bu nedenle bir tepki oluştu. Tepkiler sonrasında bu hafta açıklanan temel tercih kılavuzunda bu hata düzeltilmiş ve biyolog ve mühendislerde bu belgeleri arayan şartlar kaldırılmıştır.

Başlıkları gizle